Hatem Hocamızın Talebelerinin ve Dostlarımızın Web Siteleri

Kay?t

Nurkale ( İslamiyet Ehli Sünnet Şifa İlimleri Sitesi ) Üyelik Forumu

Facebook platformu

Gerekli Bilgiler

Kay?t için Nickname dedikleri kullan?c? ad? laz?m, lütfen uygun bir kullan?c? ad? seçin.

Kullanmak istedi?iniz ?ifrenizi giriniz. Lütfen ?ifrenizin yaz?l?m?na dikkat edin Büyük ve Küçük Harf kulland?ysan?z, Forumda giri?lerde ?ifrenizi ayn? ?ekilde yazmal?s?n?z.

Lütfen geçerli bir E-Mail Adresi veriniz. Aktivasyon Mesaj? E-Posta Adresinize Gönderilecek. Yoksa Üyeli?inizi Aktifle?tiremezsiniz.
Not: mynet mail adresi vermeyin.

Ki?isel Bilgiler

Sistemde gösterilen Saatler sizin bulundu?unuz Ülkede yanl?? gösterilebilir. Buna Zaman kaymas? denir, bu aradaki Saat fark?n? a?a??daki Listeden bulundu?unuz Ülkeye uygun Zaman dilimini seçerek, aradaki fark? giderebilirsiniz.

Buradan Saatlerin otamatikmen Yaz / K?? Sezonu ayarlar?n? yapabilirisiniz. Otamatik olarak Sistemimiz içerisinde bulundu?umuz Sezonun ayarlar?n? yükler.

yöneticiler size e-posta mesajlar? göndermek ara s?ra isteyebilir

E?er siz Bu mesajlar? almak istemezseniz bu seçmeyi etkisiz k?l?n.

Forum Kurallar?

Üye olmak için Forum kurallar?n? dikkatlice okuyup kabul etmeniz gerekmektedir:

Forum Kurallar?

Bu foruma kay?t ücretsizdir! A?a??dki kurallar? ve ilkeleri okudu?unuzu kabul ediyoruz. E?er ?artlar? kabul ediyorsan?z, lütfen 'kabul ettim' onay kutusunu i?aretleyin ve a?a??daki 'Gönder' dü?mesine bas?n?z. Kay?t i?lemini iptal etmek istiyorsan?z ve Forum Anasayfas?na geri dönmek için buraya t?klay?n.

Forum Kurallar? Lütfen Okuyunuz
Site Kurallar?

1:Forumda yazilan mesajlardan yazan forum üyesi tamamen sorumludur. ?ah?slar?n yazd?klar? yaz?lardan dolay? forumumuz hiçbir sorumluluk kabul etmez.
2:T.C. yasalar?n? ya da uluslararasi kanunlar?, anla?malar?, tüzükleri çigneyen mesajlar foruma gönderilemez.
3:Topluluklar hakk?nda tahrik edici ve küçük dü?ürücü yaz?lar yaz?lamaz.Tehdit edici, küfürlü, örf ve adetlere kar??, nefret dolu ya da çok miktarlarda istenmeyen mesajlar göndermek; din, dil, irk ayr?m?na yönelik iletiler göndermek ve materyaller kullanmak; forum yöneticilerini ve kullan?c?lar?n? küçümser davran??lar sergilemek yasakt?r.
4: Sitemizde warez, hack, illegal vb paylas?mlar?n yap?lmas? kesinlikle yasakt?r.
5: Yorum amac? ta??mayan salt propaganda içerikli parti ve siyaset yaz?lar? yasakt?r.
6: Forumda yard?m konular? acarken "acil" "önemli" vb tarz? basl?klar la yard?m konusu acmay?n?z. Yard?m konusu acarken konuyu k?saca basl?kta belirtiniz.
7:Forum admin ve yöneticileri kurallara uymayan mesajlari de?i?tirme ve silme hakk?na sahiptir.
8: Konulara verilen cevaplara etige uygun olmayan küfür, hakaret, asag?l?y?c? tutum gösteren kullan?c?lar süresiz sitemizden uzaklast?r?l?cakt?r.
9: Konu acarken mutlaka kaynak gösteriniz, Eklenti vs tealarda ise mutlaka caps, yada demo site gösteriniz.( Yeni sunulmus konular icin) Konular icerisinde büyük harfle yazmak yasakt?r, Makalelerin tümü kal?n harfle yaz?lmas? yasakt?r. Sadece belirleyici ve önemli bölümleri belirginlestiriniz.
10:Telif Hakl? Mp3 Yay?nlamak Yasakt?r. Ekleyen üyeler forumdan uzakla?t?r?l?r foruma eklenirsede ekleyen ki?inin sorumlulu?undad?r.

Üyelik ?ptali: Üyeli?inizi iptal etmek istiyorsan?z foruma girmeyin bir daha iptal olmu? olur..
Site yönetimi haber vermeden kurallarda degisiklik yapma hakk?n? gizli tutar.

Foruma Üye olan her Üye, Üyelik Kurallarini tamamen okumu? ve kabul etmi? say?laca??ndan, sonradan bilmiyordum yada görmedim gibi bir Beyanat kabul edilmez.