Hatem Hocamızın Talebelerinin ve Dostlarımızın Web Siteleri

Top 10 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nurkale ( İslamiyet Ehli Sünnet Şifa İlimleri Sitesi )-?artlar

Forum Kurallar? Lütfen Okuyunuz
Site Kurallar?

1:Forumda yazilan mesajlardan yazan forum üyesi tamamen sorumludur. ?ah?slar?n yazd?klar? yaz?lardan dolay? forumumuz hiçbir sorumluluk kabul etmez.
2:T.C. yasalar?n? ya da uluslararasi kanunlar?, anla?malar?, tüzükleri çigneyen mesajlar foruma gönderilemez.
3:Topluluklar hakk?nda tahrik edici ve küçük dü?ürücü yaz?lar yaz?lamaz.Tehdit edici, küfürlü, örf ve adetlere kar??, nefret dolu ya da çok miktarlarda istenmeyen mesajlar göndermek; din, dil, irk ayr?m?na yönelik iletiler göndermek ve materyaller kullanmak; forum yöneticilerini ve kullan?c?lar?n? küçümser davran??lar sergilemek yasakt?r.
4: Sitemizde warez, hack, illegal vb paylas?mlar?n yap?lmas? kesinlikle yasakt?r.
5: Yorum amac? ta??mayan salt propaganda içerikli parti ve siyaset yaz?lar? yasakt?r.
6: Forumda yard?m konular? acarken "acil" "önemli" vb tarz? basl?klar la yard?m konusu acmay?n?z. Yard?m konusu acarken konuyu k?saca basl?kta belirtiniz.
7:Forum admin ve yöneticileri kurallara uymayan mesajlari de?i?tirme ve silme hakk?na sahiptir.
8: Konulara verilen cevaplara etige uygun olmayan küfür, hakaret, asag?l?y?c? tutum gösteren kullan?c?lar süresiz sitemizden uzaklast?r?l?cakt?r.
9: Konu acarken mutlaka kaynak gösteriniz, Eklenti vs tealarda ise mutlaka caps, yada demo site gösteriniz.( Yeni sunulmus konular icin) Konular icerisinde büyük harfle yazmak yasakt?r, Makalelerin tümü kal?n harfle yaz?lmas? yasakt?r. Sadece belirleyici ve önemli bölümleri belirginlestiriniz.
10:Telif Hakl? Mp3 Yay?nlamak Yasakt?r. Ekleyen üyeler forumdan uzakla?t?r?l?r foruma eklenirsede ekleyen ki?inin sorumlulu?undad?r.

Üyelik ?ptali: Üyeli?inizi iptal etmek istiyorsan?z foruma girmeyin bir daha iptal olmu? olur..
Site yönetimi haber vermeden kurallarda degisiklik yapma hakk?n? gizli tutar.

Foruma Üye olan her Üye, Üyelik Kurallarini tamamen okumu? ve kabul etmi? say?laca??ndan, sonradan bilmiyordum yada görmedim gibi bir Beyanat kabul edilmez.