Hatem Hocamızın Talebelerinin ve Dostlarımızın Web Siteleri

Top 10 Stats
Latest Posts Loading...
Loading...
Loading...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BB Code

Explanation

BB kodlar? HTML ' ye benzeyen bir tak?md?r. BB kodlar? mesajlar? biçimlemek için kullan?l?r.

A?a??daki BB kod listesini mesajlar?n?za örnek alabilirsiniz.

vB Kodu Listesi

 1. Kal?n / E?ik / Alt? çizik
 2. Renk
 3. Büyüklük
 4. Yaz? türü
 5. Öne çekilmi? yaz?
 6. Sol tabanl? / Sa? tabanl? / Ortalanm??
 7. ?çe bas?k
 8. E-Mail-Linki olu?tur
 9. Link olu?tur
 10. Konuya Yönlendirir
 11. Bir Mesaja metin ile yönlendirilme
 12. S?ralanmam?? Liste / S?ral? Listeler
 13. Grafikler
 14. Videos
 15. Kod
 16. PHP- Kodu
 17. HTML-Kodu
 18. Al?nt?
 19. Stop BB Code Parsing
 20. Eklenti
Incorrect BB Code Usage:
 • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
 • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Kal?n / E?ik / Alt? çizik

[b], [i] ve [u] Tag´lar? ile Metininizi kal?n, e?ik yada alt? çizik olarak olu?turabilirsiniz.

  • [b]Text[/b]
  • [i]Text[/i]
  • [u]Text[/u]
  Syntax
  • [b]Bu Yaz? Kal?nd?r[/b]
  • [i]Bu Yaz? e?iktir[/i]
  • [u]Bu az?n?n alt? çiziktir[/u]
  Örnek
  • Bu Yaz? Kal?nd?r
  • Bu Yaz? e?iktir
  • Bu az?n?n alt? çiziktir
  Sonuç

Renk

[color] Tag´? ile Metninizin Renklerini de?i?tirebilirsiniz.

 • [color=Opsiyon]Text[/color]
  Syntax
 • [color=blue]Bu Yaz? Mavidir[/color]
  Örnek
 • Bu Yaz? Mavidir
  Sonuç

Büyüklük

[size] Tag´? ile Yaz? büyüklükleri de?i?tirilebilir.

 • [size=Opsiyon]Text[/size]
  Syntax
 • [size=+2]Bu Yaz? iki büyüklüktedir, normalden büyüktür[/size]
  Örnek
 • Bu Yaz? iki büyüklüktedir, normalden büyüktür
  Sonuç

Yaz? türü

[font] Tag´? yard?m? ile Metninizin yaz? türünü de?i?tirebilirsiniz.

 • [font=Opsiyon]Text[/font]
  Syntax
 • [font=courier]Bu Yaz? Courier-Yaz?türü kullan?yor[/font]
  Örnek
 • Bu Yaz? Courier-Yaz?türü kullan?yor
  Sonuç

Sol tabanl? / Sa? tabanl? / Ortalanm??

[left], [right] ve [center] Tag´lar? ile Metninizin yönünü seçebilirsiniz.

  • [left]Text[/left]
  • [center]Text[/center]
  • [right]Text[/right]
  Syntax
  • [left]Bu Yaz? Sol tabanl?d?r[/left]
  • [center]Bu Yaz? ortalanm??t?r[/center]
  • [right]Bu Yaz? sa? tabanl?d?r[/right]
  Örnek
 • Bu Yaz? Sol tabanl?d?r
  Bu Yaz? ortalanm??t?r
  Bu Yaz? sa? tabanl?d?r
  Sonuç

?çe bas?k

[indent] Tag´? ile Metninizi içe do?ru bast?rabilirsiniz.

 • [indent]Text[/indent]
  Syntax
 • [indent]Bu Yaz? içe do?ru bast?r?lm??t?r[/indent]
  Örnek
 • Bu Yaz? içe do?ru bast?r?lm??t?r
  Sonuç

E-Mail-Linki olu?tur

E-Mail-Tag´lar? ile bir Üyeye Mail gönderebilirsiniz. Di?er bir Parametre yard?m? ile E-Mail linkine bir Metinde yazabilirsiniz.

  • [email]Text[/email]
  • [email=Opsiyon]Text[/email]
  Syntax
  • [email]j.doe@example.com[/email]
  • [email=j.doe@example.com]Bana E-Mail gönder[/email]
  Örnek
 • Sonuç

Link olu?tur

[url] Tag´? yard?m? ile Linkler yazabilirsiniz Sizi ba?ka Sitelere vs yönlendirebilecek olan.

Konuya Yönlendirir

[thread] ile belirli Mesajlara Link yerine bir Metine t?klayarak yönlendirebilir, bunun için yönlendirilecek Konunun ?D numaras?n? vermeniz gerekir.

  • [thread]Konu-?D[/thread]
  • [thread=Konu-?D]Text[/thread]
  Syntax
  • [thread]42918[/thread]
  • [thread=42918]Bana t?kla![/thread]
  (Uyar?: Konu ?D´si/Mesaj ?D´si sadece bir örnektir. Bu ?D´lere ait Konu yada Mesaj olmayabilir.)
  Örnek
 • Sonuç

Bir Mesaja metin ile yönlendirilme

[post] Tag´? ile belirli Mesajlara Link yerine bir Metine t?klayarak yönlendirebilir, bunun için yönlendirilecek Mesaj?n ?D numaras?n? vermeniz gerekir.

S?ralanmam?? Liste

[list] Tag´? ile s?raland?r?lm?? Listeler olu?turabilirsiniz. Bu türdeki Listelerdeki her Yaz?l?m [*] Tag´? ile ba?lar.

 • [list]Text[/list]
  Syntax
 • [list]
  [*]birinci Yaz?l?m
  [*]ikinci Yaz?l?m
  [/list]
  Örnek
  • birinci Yaz?l?m
  • ikinci Yaz?l?m
  Sonuç

S?ral? Listeler

Geli?mi? [list] Tag´i ile s?ral? Listeler olu?turabilirsiniz. Bu Parametre ile 1 (numaralanm?? Liste), a yada A (Büyük ve Küçük harf ile) . i yada I (Roma rakaml?) olabilir.

 • [list=Opsiyon]Text[/list]
  Syntax
 • [list=1]
  [*]birinci Yaz?l?m
  [*]ikinci Yaz?l?m
  [/list]

  [list=A]
  [*]birinci Yaz?l?m
  [*]ikinci Yaz?l?m
  [/list]

  [list=a]
  [*]birinci Yaz?l?m
  [*]ikinci Yaz?l?m
  [/list]
  Örnek
  1. birinci Yaz?l?m
  2. ikinci Yaz?l?m
  1. birinci Yaz?l?m
  2. ikinci Yaz?l?m
  1. birinci Yaz?l?m
  2. ikinci Yaz?l?m
  Sonuç

Grafikler

[img] Tag´? yard?m? ile Mesaj?n?za Resim ekleyebilirsiniz. Bu VB Kodunu [url] Tag´lar? ile birle?tirerek Resminizin bulundu?u Linkide verebilirsiniz.

 • [img]Text[/img]
  Syntax
  • [img]http://www.nurkale.com/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] (Link yok)
  • [url=http://www.example.com] [img]http://www.nurkale.com/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (Link (URL))
  Örnek
  • (Link yok)
  • (Link (URL))
  Sonuç

Videos

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

 • [video]Text[/video]
  Syntax
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  Örnek
  Sonuç

Kod

Bu [code] Tag´? gösteriyorki Metin (Monospace Font) de?il ve bo?luk olarak gösterilir.

 • [code]Text[/code]
  Syntax
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  Örnek
 • Kod:
  <script type="text/javascript">
  <!--
  	alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  Sonuç

PHP- Kodu

[php] Tag´? aynen [code] Tag´? gibi çal???r, ama belirli (Syntax Highlightning) kodlar? gerektirir.

 • [php]Text[/php]
  Syntax
 • [php]
  $myvar = 'Hello World!';
  for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
  {
      echo $myvar . "\n";
  }
  [/php]
  Örnek
 • PHP- Kodu:
  $myvar 'Hello World!';
  for (
  $i 0$i 10$i++)
  {
      echo 
  $myvar "\n";

  Sonuç

HTML-Kodu

[html] Tag´? yard?m? ile öne çekilmi? yaz? (Syntax Highlighting) HTML-Kodu ile yarabilirsiniz.

 • [html]Text[/html]
  Syntax
 • [html]
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  [/html]
  Örnek
 • HTML-Kodu:
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  Sonuç

Al?nt?

[quote] Tag´? ile bir Mesajdan al?nt? yapabilirsiniz.

  • [quote]Al?nt?[/quote]
  • [quote=Nickiniz]Text[/quote]
  Syntax
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;12836]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  Örnek
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Al?nt? John Doe Nickli Üyeden Al?nt?
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • Al?nt? John Doe Nickli Üyeden Al?nt? Mesaj? göster
   Lorem ipsum dolor sit amet
  Sonuç

Öne çekilmi? yaz?

[highlight] Tag´? yard?m? ile Metninizi öne çekebilirsiniz.

 • Syntax
  [highlight]Text[/highlight]
 • Örnek
  [highlight]Bu Yaz? öne çekilmi?tir[/highlight]
 • Sonuç
  Bu Yaz? öne çekilmi?tir

Stop BB Code Parsing

[noparse] Tag´? yard?m? ile, vB Kodunun [noparse] Tag´? ile Yaz? düzenlemesinde kullan?lmas?n? önler.

 • [noparse][b]Text[/b][/noparse]
  Syntax
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  Örnek
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  Sonuç

Eklenti

[attach] Tag´? yard?m? ile Eklenti Mesaj?n herhangi bir yerine yerle?tirilebilir. Bu sadece Mesaja eklenen Eklentiler için geçerlidir.

 • [attach]attachmentid[/attach]
  Syntax
 • [attach]12345[/attach]
  Örnek
 • Sonuç